Akte van Statutenwijziging

by Vice-Praeses

Beste leden,

13 september aanstaande wordt er onder andere gestemd over het wijzigen van de statuten. Het moment om commentaar te geven op de voorgestelde wijzigingen is lang geleden al geweest; alles waar het nu nog om gaat is het aannemen of het afwijzen van de voorgestelde wijzigingen.

hier valt ons voorstel van de gewijzigde statuten te vinden. Wij hopen jullie allen op de ALV te kunnen verwelkomen.

You may also like

Leave a Comment