Bestuur

by Vice-Praeses

SANNE KLEIJN (PRAESES)

NOORTJE VAN DONGEN(ABACTIS)

DANA VAN VLIET(ASSESSOR INTERN)

Het bestuur van 2017-2018 bestaat uit de onderstaande mensen. Gedurende dit jaar zullen zij de vereniging leiden en zijn ze verantwoordelijk voor de koers van de vereniging. Klik op de foto’s om meer te weten te komen van de individuele bestuursleden. Je kan natuurlijk ook langslopen tijdens hun hokdienst!

Bestuur Kleijn 2017-2018

Praeses: Sanne Kleijn praeses@dehsvl.nl
Ab Actis: Noortje van Dongen
abactis@dehsvl.nl
Quaestor: Frenk Poldervaart quaestor@dehsvl.nl
Vice-Praeses: Melle Havermans
vicepraeses@dehsvl.nl
Assessor Intern: Dana van Vliet
intern@dehsvl.nl
Assessor Extern: Pepijn Boumans
extern@dehsvl.nl

MELLE HAVERMANS(VICE-PRAESES)

FRENK POLDERVAART(QUAESTOR)

PEPIJN BOUMANS(ASSESSOR EXTERN)