DANA VAN VLIET (ASSESSOR INTERN)

by Vice-Praeses

SANNE KLEIJN (PRAESES)

NOORTJE VAN DONGEN(ABACTIS)

DANA VAN VLIET(ASSESSOR INTERN)

Dit jaar wordt de functie van Assessor Intern vervuld door mij: Dana van Vliet. Ik ben 22-jarige historicus-in-spé met Haarlemse roots. Sinds september ben ik masterstudent bij ‘Colonial and Global History’ en ‘International Relations’. Mijn interesse ligt bij de contemporaine geschiedenis van het Midden-Oosten, met name westerse beeldvorming van en beleid op deze regio.

Als Assessor Intern draag ik zorg voor de commissies van de vereniging. Ik woon regelmatig commissievergaderingen bij om zo op de hoogte te blijven van de activiteiten van de commissies en hen van advies te voorzien. Ik ben ook de contactpersoon voor de commissies voor al hun vragen en opmerkingen. Onder mijn verantwoordelijk vallen ook de studentmentoren, die de eerstejaarsstudenten begeleiden in hun eerste jaar op de universiteit. Ik ben de tussenpersoon tussen de studentmentoren en de studiecoördinator en help de studentmentoren met eventuele problemen die zij kunnen tegenkomen. Daarnaast schrijf ik de tweewekelijkse nieuwsbrief, waarin de leden op de hoogte worden gehouden van alle leuke activiteiten die onze vereniging voor hen organiseert.

Als ik niet bezig ben met mijn bestuurstaken of mijn studie ben ik te vinden met een goed boek en een zwarte koffie, of op de dansvloer. Heb je vragen voor me of heb je advies nodig over wat dan ook? Spreek me vooral aan!

MELLE HAVERMANS(VICE-PRAESES)

FRENK POLDERVAART(QUAESTOR)

PEPIJN BOUMANS(ASSESSOR EXTERN)