Bob Joosten (Abactis)

by Vice-Praeses

Sakina Mouami (Praeses)

Bob Joosten (Abactis)

Tommy van Thienen (Assessor Intern)

Komend jaar ben ik de abactis van de HSVL. Als abactis (of secretaris) ben ik degene die verantwoordelijk is voor de agenda van de vereniging. Samen met de vele commissies die de vereniging rijk is, plannen we samen de drukke agenda van de vereniging in. Daarnaast ben ik ook degene die alle ledenmails stuurt met informatie over ledenvergaderingen en over de vereniging in het algemeen. Je zal me ook vaak zien zitten typen bij vergaderingen, want iknotuleer alle vergaderingen, zodat iedereen nog eens goed kan nalezen wat er bij een vergadering is gezegd. Ten slotte zorg ik ervoor dat iedereen zijn deadlines en afspraken binnen het bestuur nakomt, zodat alles lekker soepel verloopt.

Wide Vijselaar (Vice-Praeses)

Ivo Kostons (Quaestor)

Daniëlle van Goethem (Assessor Extern)