Kascommisie

by Vice-Praeses

De Kascommissie controleert de jaarstukken van het bestuur. De commissie wordt gekozen door de ALV en brengt daar ook verslag van haar bevindingen uit.

Kascommissie 2018-2019:

Coen ten Cate

Marieke Dwarswaard

Voor vragen of opmerkingen kan je de Kascommissie bereiken via:  kasco@dehsvl.nl