De fummo, in flammam (Uit de rook, maar in het vuur)

by Déjà Vu

Tiberius stuurde zijn troepen de ijskoude rivier over, achter de Carthaagse cavalerie aan. De impulsieve Romeinse consul wilde Hannibal zo snel mogelijk verslaan, het liefst nog vóór de verkiezingen. Het water uit de bergen kwam bij Julius tot de borst en eenmaal aan de overkant bezweken naast hem al enkele soldaten aan onderkoeling. Zijn normaal al zware schild had zich volgezogen met water, waardoor het amper te tillen was. Geen enkele soldaat in het Romeinse leger had ontbeten, waardoor van hun eerdere strijdlust weinig over was. Na wat schermutselingen zag Julius de Romeinse cavalerie vluchten voor de Carthaagse. Hun voorhoede maakte contact met de geharde Afrikaanse infanterie, die na hun tocht over de Alpen gewend waren aan de noordelijke kou. Kelten uit diezelfde bergen stortten zich nu op de vermoeide Romeinen. De linie kon elk moment breken. Net toen hij dacht dat het niet erger kon viel Mago, de jongere broer van Hannibal, met tweeduizend van de beste Carthagers de Romeinse achterhoede aan. Midden in het strijdgewoel zag Julius de consul in gevecht met twee Kelten. Hoe goed Tiberius ook met een gladius kon omgaan, dit was teveel. Hij trapte de eerste barbaar op de grond, maar liet daardoor teveel ruimte aan de tweede, die op zijn beurt de Romeinse aanvoerder tegen een boom smeet. Hij had de consul gedood als Julius niet op het laatste moment een weggeworpen speer door zijn buik had gestoten. Deze heroïsche daad was gelijk zijn laatste, want een klap met een schild sloeg Julius bewusteloos. Van de rest van de veldslag kon Julius zich daarom niets meer herinneren. Hij hoorde later dat hij samen met de gewonde consul gered was door de overblijfselen van het Romeinse centrum, dat zich al vechtend een weg had gebaand door de Carthaagse linies, naar Placentia. Daar hadden de overlevenden zich verzameld, aangeslagen door het enorme verlies. Julius herstelde langzaam, maar Hannibal was nog lang niet verslagen.

Abel Vlaanderen

You may also like

Leave a Comment