De nationale feestdag

by Déjà Vu

Enzo Bons

Slechts een paar dagen geleden hebben wij weer Koningsdag mogen vieren. Ditmaal niet met de traditionele vrijmarkten, maar onder het nom van Woningsdag dat zo veel mogelijk thuis was. Als nationale feestdag dient de koningsdag natuurlijk ter benadrukking van onze nationale eenheid, maar hoe vierden wij ons bestaan eigenlijk voor het ontstaan van ons Oranjefeest?

Koningsdag kent van zichzelf al een vrij rijke geschiedenis. De eerste soortgelijke feestdag was de eerste Prinsessedag van 1885, ter ere van de vijfde verjaardag van de toenmalige prinses Wilhelmina. Deze dag werd na de dood van koning Willem III omgedoopt tot Koninginnedag. Zo bleef ze, ondanks de veranderingen van datum naar de verjaardagen van de nieuwe monarchen, bestaan tot koningin Beatrix in 2013 abdiceerde. Vanaf 2014 vieren we elke april Koningsdag. Toch is de eerste Prinsessedag niet de eerste nationale feestdag van het koninkrijk geweest.

Vóór koningsdag vierde het koninkrijk Waterloodag. Op deze dag vierde men de bevrijding van de Franse bezetting. Op 18 juni 1815 werd napoleon verslagen bij de slag bij Waterloo, waarna Nederland onder koning Willem I het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kon vormen. Die bevrijding diende natuurlijk herdacht te worden, dus wees de koning 18 juni aan als nationale feestdag. Het werd geen vrije dag, maar de kerken stonden stil bij de slag en er werden meer dan eens allerlei activiteiten georganiseerd. Net als vandaag de dag hees men de vlag en door het hele land werden triomftochten georganiseerd.

Ondanks haar feestelijke karakter raakte de dag vanaf eind negentiende eeuw in onbruik. De echte feestelijkheden vonden sinds 1885 plaats op Prinsessedag, maar de herdenking van de slag bleef bestaan. Vooral in militaire kringen bleef de dag belangrijk, zelfs in oorlogstijd. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de feestdag echter, om vervangen te worden door herdenkingsdag 4 mei.Hoewel de slag bij Waterloo een hele grote impact heeft gehad op de Nederlanders, is de herdenking van deze slag van de agenda verdwenen. Het is bijzonder om te zien hoe zo’n grote dag langzaam uit de collectieve herinnering verdwijnt. Zou Koningsdag de tijd kunnen overleven, en hoe relevant zouden 4 en 5 mei nog zijn mochten wij nogmaals in een groot gewapend conflict terecht komen? Het zijn vragen die toch aanzetten tot nadenken.

Het is nog steeds mogelijk om mee te doen met de HSVL-opbeuractie! Je kan nu een berichtje sturen naar een oudere om een hart onder de riem te steken. Schrijf dan nu je berichtje naar extern@dehsvl.nl en onze extern Daniëlle zal ervoor zorgen dat je berichtje goed terechtkomt!

You may also like

Leave a Comment