De reactie op de reactie

by Déjà Vu

Dit is een reactie op de reactie van Daan van Bloois op de originele blog van Jelle Serné

Vooraf wil ik even laten weten dat ik longkanker en andere vormen van kanker niet wil bagatelliseren, als mensen deze indruk hebben gekregen wil ik mij daarvoor verontschuldigen.

Door: Jelle Serné

Beste Daan,

Naar aanleiding van je open brief van afgelopen vrijdag heb ik google nogmaals geopend en verder onderzoek gedaan. In jouw stuk concludeer je dat rook- en alcoholverslavingen niet vergelijkbaar zijn doordat roken andere mensen schade berokkend zonder dat zij daar de keuze in hebben. Zelf geef je ook al toe dat dat argument niet volledig standhoud. De dronkaard die met het bierglas gooit of alsnog in de auto stapt zorgt jaarlijks ook voor een behoorlijk aantal doden, 20{344b16f849f49b4b9785a228459a20752bd8c9db55458433b8efadec49528b65} van alle verkeerdoden is namelijk toe te schrijven aan het gebruik van alcohol in het verkeer. (http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-doden-en-gewonden-vallen-er-door-alcohol-in-het-verkeer/) Dit is dan nog afgezien van het aantal doden die sterven bij geweldsdelicten waar alcohol bij betrokken is. Over de langtermijn problemen die kunnen ontstaan door alcohol heb ik het dan nog niet eens gehad.

Naast de acute gevaren die alcohol kan vormen in het verkeer en de geweldsdelicten die op een vrijdagavond in de kroeg ontstaan zijn er zeker nog meer problemen die bij drank komen kijken. Alcoholgebruik vergroot, net zoals roken, de kans op kanker. Per glas dat er dagelijks wordt gedronken stijgt de kans op borstkanker bijvoorbeeld met 0.6{344b16f849f49b4b9785a228459a20752bd8c9db55458433b8efadec49528b65}. (http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/kan-alcohol-kanker-veroorzaken/) Het Korsakov syndroom (vroegtijdige dementie) dat met een drankverslaving kan worden ontwikkeld kan daarnaast ook lijden tot onveilige situaties waar een ander niets aan kan doen. Bovendien zijn er andere mentale problemen die kunnen worden ontwikkeld waardoor alcoholisten en grootverbruikers van alcohol een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving. Inzake mijn uitspraak over hoe vaak longkanker voorkomt refereer ik aan een internationaal onderzoek, wat ietwat onhandig is in de verdere context.(http://www.medisch-fitness.com/documents/Wereldwijdkankeronderzoekaantallenensoorten.pdf)

Ook wil ik nog kwijt dat ik niet de gezondheidsfactor bedoelde met het verhogen van de minimumleeftijd van 16 naar 18 voor het aanschaffen van drank. Naar mijn weten ging dat debat voornamelijk over het tegengaan van het fenomeen comazuipen. Dit komt ook naar voren uit een artikel in het NRC (http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/26/kamer-steunt-verhogen-leeftijdgrens-alcohol-naar-18-jaar/ ). Deze reden verklaart ook waarom de leeftijdsgrens niet verder is opgehoogd naar 21. Voornamelijk probeerde men namelijk de 13 jarige probleemgevallen aan te pakken.

Wat sterk naar voren komt in jouw stuk is dat je je voornamelijk richt op de jongere drinker. Die heeft bij mijn geen speciale plaats. Het gebruik van alcohol kan zeer schadelijk zijn , zowel op jongere en latere leeftijd. In die context is het ook niet heel erg van belang dat er pas vanaf 21:00 uur reclame mag worden gemaakt voor alcoholische versnaperingen. Afhankelijk van de site die wordt geraadpleegd is er discussie over welke tijd als prime time kan worden aangemerkt, variërend van 19:30 tot 22:00 uur (Wikipedia) en 19:00 tot 23:00 (TVgids). In beide gevallen mag er een groot gedeelte van de tijd wél reclame worden gemaakt voor de verschillende dranken.

Er is daarentegen wel een geheelverbod op het reclame maken voor tabak. Met teksten en afbeeldingen probeert men wereldwijd de roker te laten stoppen. Binnenkort mogen misschien zelfs de merken niet meer op het pakje staan en moet de kleur van het pakje af. Daarnaast stijgt de prijs van een pakje sigaretten zo bijna met de week, maar aan de prijs van drank durft niemand zich te wagen. Ik poogde met mijn stuk je uit te lokken, je na te laten denken over welke rol drank nu eigenlijk speelt. Daar heb ik het graag nog een keertje over in de kroeg, of liever nog, op een zonovergoten terras. Zolang je niet in m’n bier hoest. Dan wel graag met een biertje en, in mijn geval, een sigaret.

You may also like

Leave a Comment