Geloven in eenheid

by Déjà Vu

Karianne Ooijevaar

Afgelopen week was een opstapeling van allemaal grote gebeurtenissen in de wereld, maar het nieuws werd gedomineerd door de oranje man in het Witte Huis. Naast de onrust in eigen land door de verklaring van zijn voormalige advocaat Michael Cohen over ‘de leugenaar Trump’, waren alle ogen vooral gericht op de top in Vietnam. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un die met de trein naar Hanoi vertrekt en Trump die vol verwachting denkt hier iets groots te kunnen neerzetten waarin menig ander heeft gefaald. In eerste instantie lijkt de bromance tussen de beide omstreden staatshoofden weer te zijn opgelaaid maar na één enkele dag bleek dit schijn. Zonder enige aankondiging reden de zwart geblindeerde auto’s weg, voordat het eten goed en wel geserveerd was. Dit abrupte einde was een unicum.

Bij dit soort internationale conferenties is het voorwerk meestal gedaan door de diplomaten van beide landen en zou het simpelweg het tekenen van een papiertje zijn. Dus wat is hier misgegaan? Heeft Trump toevallig het woord ‘mensenrechten’ laten vallen waardoor een verder gesprek onmogelijk was? Leidde het gezichtsverlies van Trump door de verklaring van Cohen ertoe dat Kim Jong-Un te gretig werd en meer verlichting van sancties wilde dan was afgesproken? To state the obvious: we weten het niet. En of we hierachter zullen komen is ook nog de vraag, maar ik heb goede hoop. 

Het komen tot een compromis is op zijn zachts gezegd moeilijk en dat geldt niet alleen voor de internationale politiek zoals hierboven beschreven. Religies zijn ook altijd al een oorzaak van conflicten geweest. Of je nou in God gelooft of in meerdere, of je Divali viert of de Ramadam, het maakt voor sommigen een wereld van verschil. Behalve voor één geloof: het Bahá’í geloof. Dit geloof biedt een samenkomst van belangrijke principes van veel grote godsdiensten in één religie. Eenheid staat hierin centraal. 

Het Bahá’í is begonnen in 1844 in Iran met twee belangrijke goddelijke boodschappers: de Báb en Bahá’u’lláh (beide zijn titels, niet de daadwerkelijke namen). Het vindt zijn oorsprong in het sjiitische concept van religie maar de Báb werd als een gevaar gezien en is een paar jaar later geëxecuteerd. Hierna werd het geloof overgenomen door een volgeling, Bahá’u’lláh. Vanuit daar is de leiding over de religie overgedragen op de zoon en kleinzoon en hierna het Universele Huis van Gerechtigheid, wat het hoogste bestuursorgaan is. 

Maar wat houdt deze religie dan in? Deze monotheïstische godsdienst vindt de mens een rationele ziel die God kan leren kennen door gebed en meditatie. Wereldvrede en eenheid van de mensheid zijn speerpunten en hierdoor verwerpen ze ook enige notie van racisme, discriminatie op basis van gender, nationaliteit en religie. Eenwording van de mensheid zien zij als essentieel in de politieke omstandigheden. Gezien de huidige internationale politiek zouden Trump en Kim Jong-Un hier misschien nog wat van kunnen leren om een volgende top tot een succes te kunnen brengen en de wereld een beetje vrediger te maken.

You may also like