Helden en schurken: Hannibal

by Déjà Vu

fascinating_hannibal_barca_facts

De komende weken staat de blog in het teken van de rubriek ‘Helden en schurken’, waarin we inzoomen op de meest controversiële figuren uit de geschiedenis. Vandaag schrijft Tommy over Hannibal, de legendarische veldheer die de Romeinen de stuipen op het lijf joeg.

Tommy van Thienen

Ten tijde van kerst en oud-en-nieuw ontvluchten velen de drukke stad, opzoek naar een rustigere plek om de vakantie door te brengen. De Alpen zijn zo’n bestemming. Het witte wonderland bovenop de bergen is de ideale plek om tot rust te komen. Voor de mensen onder ons die niet van stilzitten houden biedt het jonge gebergte natuurlijk ook prachtige pistes vol uitdagingen. Van rappe skiërs tot avontuurlijke snowboarders, iedereen snelt de berg af. De Alpen zijn tegenwoordig een waar paradijs. Hoe anders dan 2200 jaar geleden; een koude hel.

Tegen het einde van de derde eeuw voor Christus waren er twee grootmachten rond de Middellandse Zee: het opkomende Romeinse rijk en het oude rijk van Carthago. De twee waren gezworen vijanden en waren al eens eerder met elkaar in conflict gekomen, een strijd die toen werd gewonnen door Rome. Spanje was een van de meest omstreden gebieden. De afspraak werd gemaakt dat de Spaanse rivier de Ebro de grens zou markeren tussen de Romeinse invloedsfeer in het noorden en de Carthaagse in het zuiden. Ambitieus als de Romeinen waren duurde het natuurlijk niet lang voordat ze een bondgenootschap sloten met de stad Saguntum, ten zuiden van de rivier. Omdat het een schending van de afspraak was, werd de stad door Carthago belegerd. De belegering stond onder leiding van de Carthaagse generaal Hannibal Barkas, een man die na de eerste oorlog had gezworen wraak te nemen op de Romeinen. Toen Carthago het verzoek van het Italiaanse schiereiland om Hannibal uit te leveren niet inwilligde startte zijn kans. De Tweede Punische Oorlog, ofwel de Hannibalse oorlog, was begonnen.

Om een kans te maken tegen het gigantische leger van de Romeinen wendde Hannibal zich tot verschillende barbaarse stammen. Alleen als de stammen samenwerkten maakten ze een kans tegen de overweldigende militaire macht van de Romeinen. Het was niet makkelijk om de stammen over te halen Hannibal te steunen in zijn mars tegen Rome. De stammen hadden nauwelijks iets gemeen, konden geen verschil zien tussen het Carthaagse rijk en het Romeinse en bovenal was de aanvalstactiek van Hannibal op zijn minst ambitieus te noemen. De generaal had bedacht de Romeinen aan te vallen vanuit het noorden. Dit was een plek die de Romeinen zelf veilig achtten, beschermd door een natuurlijke muur van bergketens: de Alpen.

Toen Hannibal erin slaagde om een leger te verzamelen dat groot genoeg was om Rome uit te dagen begon hij aan zijn barre tocht. Met een leger van ongeveer vijftigduizend man, waaronder 36 olifanten, trok hij de twee miljoen jaar oude barrière in. Wat het idee nog bizarder maakt, is dat hij en zijn leger in oktober 218 voor Christus met de overtocht begonnen, wat betekent dat ze de Alpen in de winter over staken. Onderweg verloor Hannibal bijna de helft van zijn manschappen en stortten maarliefst 32 van zijn olifanten zich van de berg af. In Italië moest hij zijn troepen weer zien aan te vullen met opstandelingen. Maar om hun steun te krijgen, moest hij eerst bewijzen dat het mogelijk was een vuist te maken tegen de Romeinse oppressie. Hier bewees hij zich een meestertacticus. Met meerdere overwinningen op grotere legers van de Romeinen leek Hannibal onoverwinnelijk en zijn droom leek werkelijkheid te worden.

De Romeinen waren echter snelle leerlingen op militair gebied en kopieerden de tactiek van Hannibal. Toen er vervolgens een leger naar Noord-Afrika werd gestuurd om Hannibal terug naar huis te dwingen, werd hij daar met zijn eigen tactieken verslagen. De oorlog was verloren en de Romeinen eisten de uitlevering van Hannibal. Hannibal zelf gaf zich nog niet zo snel over. In 183 voor Christus, in ballingschap van Carthago, ontnam hij zichzelf het leven en bracht zo zijn aartsvijand nog een laatste nederlaag toe.

You may also like

Leave a Comment