‘Holy Shit’

by Déjà Vu

Cornalijn Meinders is in Rome

Op 13 maart van dit jaar kondigde paus Franciscus een extra Heilig Jaar aan, dat gisteren officieel is begonnen. Normaal zou het volgende Jubeljaar pas in 2025 worden gevierd, maar de paus wilde duidelijk maken dat medeleven en barmhartigheid een missie van de kerk is. Daarnaast valt het samen met het gouden jubileum van het Tweede Vaticaanse concilie dat op 8 december 1965 werd afgesloten. Vijftig jaar geleden ging het concilie voornamelijk over aggiornamento, het aanpassen aan de moderne wereld. Dit was nodig aangezien de laatste kerkelijke wijziging ongeveer honderd jaar daarvoor had plaatsgevonden.

Normaal wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar gevierd, bedoeld om de Katholieken dichter bij elkaar te brengen. Van oorsprong is het Heilig Jaar een joodse traditie, maar deze is overgenomen door de katholieke kerk. In de joodse traditie vond het Heilig Jaar één keer in de vijftig jaar plaats en was het de tijd om schulden te vergeven, zowel tussen mensen onderling als tussen mens en god en om slaven vrij te laten. Het eerste bekende Katholieke Heilig Jaar werd in 1300 gevierd, maar dit is niet met zekerheid te zeggen omdat er verhalen gaan dat er al eerder een Heilig Jaar gevierd was. De data voor de Heilige Jaren zijn vastgelegd, in eerste instantie ging het om elke eeuw, maar dat werd al snel aangepast omdat dan niet iedereen een Heilig Jaar kon meemaken. Maar alle pausen hebben ook de mogelijkheid om dit aan te passen door middel van een extra jaar. Wat paus Franciscus nu dus doet.

Het extra Heilig Jaar staat in het teken van barmhartigheid en het motto is dan ook: Barmhartig zoals de Vader (Lucas 6:36). De opening van het Heilig Jaar is begonnen met het open van de heilige deur in de Sint Pieter. Om hun zonden af te kunnen kopen moeten de pelgrims door alle vier de deuren heen, pas daarna kunnen ze een volledig aflaat krijgen waarmee hun schulden worden kwijt gescholden.

Met de aanslagen in Parijs nog vers in het geheugen, zijn de veiligheidsmaatregelen in Rome en het Vaticaan op het hoogste niveau. Maar de stad heeft deze week gezegd dat ze klaar zijn voor het Heilig Jaar en het Vaticaan heeft daar alle vertrouwen in. Persoonlijk denk ik dat het begin van het Heilig Jaar een goed voorbeeld is van samenhorigheid van mensen in deze roerige tijden. Daarnaast kan het gekozen thema van paus Franciscus zeker in deze tijden een goed voorbeeld zijn van hoe we om moeten gaan met onze medemens.

Mocht je zelf deel willen uitmaken van het Heilig Jaar dan kan dat, maar de katholieke kerk is ook met de tijd meegegaan. Dus mocht je als pelgrim door de vier heilige deuren willen lopen, moet je je wel even eerst online aanmelden.

You may also like

Leave a Comment