Hugenoten vluchten terug naar het zuiden

by Vice-Praeses

Afstammelingen van de zestiende-eeuwse gelukzoekers keren Holland massaal de rug toe nu blijkt dat de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt. “De tijden veranderen. De financiële regelingen in België zijn op het moment gewoon beter dan hier,” reageert een nuchtere protestant.

Aan het eind van de zestiende eeuw, met name na de Spaanse Furie in 1572 en de Val van Antwerpen in 1588, was er een stroom van Franse protestantse kooplieden die zich in de opstandige gewesten Holland en Zeeland wilden vestigen. Zij werden gedreven door geloofsonderdrukking, maar ook door een zeker ondernemersinzicht, want in de aan de Noordzee grenzende gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heerste toentertijd een gunstig investeringsklimaat. De Spanjaarden hadden er niets te zeggen en de opkomende handel werd stevig gestimuleerd door de overheid. Daar maakten de hugenoten optimaal gebruik van en mede dankzij hen bloeide de Zeeuws-Hollandse economie op wat de Republiek tot een grootmacht zou maken in wat wij nu noemen onze ‘Gouden Eeuw’.

Zoals u begrijpt werden deze kooplieden deel van de gegoede burgerij, voor wie het hoogste goed hun ondernemersbelang was. Ze hebben door de eeuwen heen Nederland een zo liberaal mogelijke koers laten varen en ontwikkelden zich in de loop van de eeuwen dan ook tot fervente VVD-stemmers. Na de afgelopen verkiezingsuitslag konden ze tevreden in hun handen wrijven. Hun belangen zouden weer goed worden behartigt. Dat ook de PvdA zijn zegje zou gaan doen, namen ze op de koop toe.

Toen verscheen echter vorige week het regeerakkoord. Vele van de Belgische ondernemers waren met stomheid geslagen. “Ondernemende zelfstandigen moeten gestimuleerd worden om te groeien met hun bedrijven zodat ze een positieve bijdrage kunnen geven aan de economie. Het is belangrijk dat ze daarbij zo min mogelijk last hebben van hinderende regels,” aldus Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen, waarin veel van de Belgische immigranten in verzameld zijn. “Zelfstandigen lopen met dit regeerakkoord ook alle denkbare ondernemersrisico’s en moeten zelf voor financiële buffers zorgen en vaak hoge premies betalen voor verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en oudedagsvoorziening,” voegt ze nog toe.

Als reactie op de maatregelen in het regeerakkoord pakken veel oud-hugenoten hun koffers. De trein naar Antwerpen zit stampvol met teleurgestelde en kwade mensen. “Het zijn echt zeventiende-eeuwse maatregelen. Dat de PvdA wat sociale punten zou binnentikken was vooraf duidelijk, maar dit hadden we niet verwacht. Het is voor ons de grootste teleurstelling sinds de Spaanse Inquisitie.”

Key Tengeler

You may also like