Ook stakingen hebben last van de crisis

by Déjà Vu

Het is crisistijd en veel bedrijven houden maar moeilijk het hoofd boven water. Er moeten harde maatregelen genomen worden waar vaak de werknemers de dupe van zijn. Afgelopen week werd bijvoorbeeld bekend dat V&D de lonen van werknemers drastisch wil verlagen. Genoeg reden dus om als werknemer in protest te komen. Maar vakbond De Unie (voor middelbaar en hoger personeel) heeft besloten om dit niet meer te doen via stakingen. Volgens hen zijn de tijden veranderd en zijn stakingen tegenwoordig niet meer effectief. Slaat De Unie de plank hier volledig mis of is De Unie juist een koploper?

door: Fenna Ytsma

Tijden zijn veranderd volgens Reinier Castelein, de voorzitter van De Unie. Volgens hem zijn werkgevers tegenwoordig veel meer bereid tot overleg en zouden stakingen deze bereidheid ondermijnen. Ook de werknemers zouden zijn veranderd: ze zijn beter geschoold, werken vaker in de dienstensector dan in de industrie en zijn minder gemotiveerd om te gaan staken. Tot slot zegt Castelein dat stakingen te veel schade aanrichten aan de 24-uurseconomie die we tegenwoordig hebben, hierdoor is er ook minder sympathie voor de stakers vanuit de samenleving.

Ik denk dat stakingen een heel effectief middel zijn alleen niet in tijden van crisis. Bedrijven  zitten in crisistijd vaak aan de rand van een faillissement en kunnen niet anders dan maatregelen, zoals een loonsverlaging, doorvoeren. Dit besef verklaart ook het gebrek aan motivatie om te gaan staken bij de werknemers. Een staking kan het bedrijf alleen nog maar dieper de afgrond in werken. Echter, in welvarende tijden zijn stakingen nog altijd effectief. Een staking maakt een statement en zorgt er voor dat een bedrijf extra druk voelt en beseft dat ze hun werknemers serieus moeten nemen. Bovendien zorgt het feit dat een staking meer schade aanricht in een 24-uurseconomie voor een nog grotere druk op de werkgevers en lijkt het me dus juist effectiever.
Het is dus geen goede zet van De Unie om te stoppen met het organiseren van stakingen want als de welvaart is teruggekeerd blijkt dat ze een belangrijk wapen hebben ingeleverd. Misschien is het wel zo dat vakbonden straks minder nodig zijn om een staking te organiseren. Ik denk dat de sociale media hierin steeds belangrijker zal worden. Via deze middelen kunnen stakingen op grootschalige wijze georganiseerd worden en kunnen werknemers bovendien makkelijker misstanden naar buiten brengen. Misschien is het niet het einde van de stakingen maar het einde van de vakbonden?

Hoe denken jullie over de toekomst van stakingen?

Meer lezen?

You may also like

Leave a Comment