Opinie: Wij eisen inspraak

by Vice-Praeses

Geesteswetenschappen neemt studenten niet serieus bij de huidige hervormingen, schrijft een groot aantal bezorgde studieverenigingen. ‘Het bestuur wil zijn geweten zuiveren door ons een volstrekt vrijblijvende vorm van meebabbelen aan te bieden, om vervolgens zijn eigen gang te gaan. Onderstaand stuk verscheen vorige week op de opiniepagina van de Mare. Vandaag (woensdag 25 april) zal de Faculteitsraad zich tijdens haar vergadering om 15:00 hierover buigen.

De Faculteit der Geesteswetenschappen moet hervormen. Je zou zeggen: dat doen we samen – bestuurders, studenten en docenten. Maar dat gebeurt niet. Het faculteitsbestuur gaat volkomen ontransparant te werk. De pijnlijkste consequentie daarvan: een compensatieregeling die hoe dan ook zal leiden tot diplomadevaluatie. Wij, een aantal studieverenigingen van de faculteit, hekelen de huidige houding van het bestuur en maken ons ernstige zorgen over de gevolgen daarvan.

De regering wil het universitair onderwijs snel hervormen. Aandachtspunten tijdens deze hervorming zijn onder andere het studierendement (minder uitval, sneller afstuderen), het stimuleren van excellentie en het opnieuw inrichten van het opleidingenaanbod.

Hoewel een aanzienlijk aantal van de huidige studenten deze hervorming waarschijnlijk niet meer zal meemaken, zou je toch verwachten dat ze kunnen meedenken over de invulling van deze hervormingen. Als er wat onderwijs betreft één partij is die je ervaringsdeskundige kunt noemen, dan toch zeker de studenten. Maar het faculteitsbestuur doet liever een beroep op een voor ons willekeurig ogende selectie onderzoeken en een aantal van de Verenigde Staten afgekeken visies op onderwijs.

Toegegeven, er is één moment geweest waarop de studieverenigingen inspraak hebben gehad. Dat was een chaotisch gesprek met de student-assessor van het faculteitsbestuur. Dit gesprek is echter niet genotuleerd; de student-assessor stuurde ons een eenzijdig verslag dat geen recht deed aan onze bezwaren. Over het geheel voelen wij ons geenszins serieus genomen.

Verder worden wij in een passieve positie gemanoeuvreerd. Er gaat een beleidsnotitie rond, maar er mag slechts op de details worden gereageerd. De grote lijnen staan praktisch al vast – terwijl wij juist ook kritiek van een meer fundamentele aard hebben.

Dit is geen transparantie – om van inspraak maar te zwijgen. Veeleer krijgen wij de indruk dat het faculteitsbestuur zijn geweten wil zuiveren door ons een volstrekt vrijblijvende vorm van meebabbelen aan te bieden, om vervolgens zijn eigen gang te gaan.

Wij zijn bereid ons constructief op te stellen en wij willen luisteren naar goede argumenten wanneer het faculteitsbestuur hervormingen oppert. Kortom: wij willen serieus worden genomen als volwaardig gesprekspartner. Als die gelegenheid ons niet geboden wordt, moeten wij ons op een andere manier laten gelden. Het gaat om ons onderwijs en onze toekomst.

Studieverenigingen Albion (Engelse Taal en Cultuur), Gibalaux (Franse Taal en Cultuur), HSVL (Geschiedenis), MOST (Ruslandkunde), NNP (Nederlandse Taal en Cultuur), LKV (Kunstgeschiedenis), Sababa (Hebreeuwse en Joodse studies), Symposion (Wijsbegeerte), Tanuki (Japanstudies & Koreastudies), T.F.L.S. (Godsdienstwetenschappen) en vanuit de faculteitsraad Marc Newsome (BeP)

Gijs Drijer (SGL) en Skander Mabrouk (LVS)

Arnout le Clerq

You may also like

Leave a Comment