Over houtwormen en rationaliteit

by Déjà Vu

Jelle Serné

Een tijdje terug stond er een artikel op de site van de Groene Amsterdammer (https://www.groene.nl/artikel/houtworm). Ethici werden in het stuk ‘de houtworm in de eikenhouten kast van de rationaliteit’ genoemd. Een mooie zin, maar daar blijft het dan ook bij. Het artikel, dat beter een tirade tegen ethiekfilosofen kan worden genoemd, is een slecht stuk, een woordenbrij van losse kreten. Daarnaast worden ethici er zwaar ondergewaardeerd. We hebben die ethici juist nodig.

De auteur van het artikel genaamd Opheffer, die in het dagelijks leven doorgaat als Theodor Holman, stelt dat “ethici de wetenschappelijke discussie belemmeren.” In de geschiedwetenschap zijn ethici inderdaad niet op hun plaats: er dienen tenslotte geen waardeoordelen geveld te worden over de geschiedenis. In andere wetenschappen is het echter juist vaak op zijn plaats om je als onderzoeker af te vragen wat al dan niet acceptabel is om te doen. Er knaagt tenslotte geen worm aan je rationaliteit als je je afvraagt of het wel wenselijk is om met stamcellen te werken. Het is een ethisch debat dat wordt gevoerd in de politiek als het gaat om het invoeren of afschaffen van de doodstraf, de abortuswetgeving, euthanasiewetgeving of wat belangrijker is: je veiligheid of je recht op privacy.

Het ethische debat is overal en in iedere vorm aanwezig. Daarnaast zijn de vragen die worden gesteld niet simpel. Het is geen multiplechoicetest: goed of fout. Het zijn vragen die vaak over zaken gaan waar verder over nagedacht dient te worden: wat zouden de consequenties zijn en is het middel niet erger dan de kwaal? Daar is geen duidelijk antwoord op. Geen goed of fout. Maar ethici kunnen er wel een ander licht op werpen, net zoals een econoom of historicus dat kan op hetzelfde onderwerp.

Daarnaast heb ik de volgende zinnen met verbazing gelezen: “Ik merk dat er momenteel een grote vrees is, bij ethici, voor robots. Robots! Want ja, die kunnen wel eens in handen vallen van een totalitaire staat. Ze kunnen ons, doordat ze ooit slimmer en krachtiger worden dan de mens, overheersen! Nou en? Ik bedoel: hoe ver weg is dat? En hoe weet men dat? Moeten we daar nu al ethische beslissingen over nemen?”

Je kan hier toch niet anders op antwoorden dan een volmondig: JA! Het is verstandig om vooraf na te denken over zaken die in de toekomst (kunnen) gebeuren, anders zou je er later nog wel eens spijt van kunnen hebben dat je dat niet hebt gedaan. Mensen die hebben gestudeerd over de verschillende vormen van wat kan worden gezien als goed en fout kunnen in dat geval nieuwe inzichten bieden in discussies. Natuurlijk moet een beslissing niet louter worden gebaseerd op de mening van een ethicus. Maar daarentegen dient het ook niet gebaseerd te worden op dat van een enkele econoom, of historicus.

Ethici kunnen juist van grote waarde zijn in debatten. Geen wormen in de eikenhoutenkast van de rationaliteit. De enige worm die hier zichtbaar is, is het publiceren van een slecht onderbouwde mening. Die draait de rationaliteit pas echt de nek om.

You may also like

Leave a Comment