Roaring Twenties?

by Vice-Praeses

De film The Great Gasby (Baz Luhrmann) heeft de roaring twenties weer helemaal op de kaart gezet. In deze periode, vlak na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een culturele bloei in zowel Amerika als Europa. Nieuwe muziekstromingen als jazz kwamen op en dansstijlen als de lindy hop werden populair. De ‘nieuwe vrouw’ in deze periode was onafhankelijk en homoseksuelen konden uit de kast komen. Daarnaast was deze periode ook een tijd van tomeloze economische groei en ongekende rijkdom. Althans, dat is het hardnekkige clichébeeld.
In Europa, en zeker in Duitsland, waren de jaren twintig helemaal niet zo romantisch als altijd wordt aangenomen. Het was een tijd van onrust en politiek geweld waarin uiterst rechts en links ageerden tegen de machteloze democratie en het gewetenloze kapitalisme. Zedelijk verval en massaal drugsgebruik illustreren de rafelranden van deze geromantiseerde periode. In de jaren ’20 raakte Duitsland zwanger van het nazisme dat in de jaren ’30 tot volle bloei zou komen.
In september 2013 komt het boek Cultuur als macht van Frits Boterman, Emeritus hoogleraar Duitse geschiedenis aan de UvA, uit. “De culturele en intellectuele elite in Duitsland verwelkomde de opkomst van de nazi’s” is een stelling die in zijn boek centraal zal staan. Hij beargumenteert dat de Duitse cultuur onlosmakelijk verbonden was met de duistere kanten van de politiek. Op 14 juni aanstaande zal hij tijdens De Nacht is Jong een toelichting op deze spraakmakende stelling geven. Komt dus allen!

Jonge historici doen ertoe. Tijdens De Nacht is Jong, 14 juni aanstaande in de Rode Hoed te Amsterdam, wordt de jonge historicus op de kaart gezet. Tijdens een avondvullend programma voor en door jonge historici zullen twee thema’s de revue passeren. Thijs Bogers, Niels Graaf en Liesbeth van de Grift vragen zich af wie de Grootste Historicus aller tijden is. Samen met de jonge historici in de zaal wordt gediscussieerd over wat een historicus groot maakt.

Daarnaast staat de Nacht is Jong in het teken van de rafelrandjes van de roaring twenties. Frits Boterman verzorgt de keynote speech. Jonge historici Kiki Varenkamp en Esther Ladiges nemen vervolgens het politieke klimaat en het zedelijk verval van het tijdperk onder de loep. De avond wordt afgesloten met een dansworkshop en een feest. De Dag van de Jonge Historicus, op 29 september jongstleden, was een groot succes en smaakte naar meer. De organisatie van De Nacht is Jong, onderdeel van het JHSG-platform, wil jonge historici uit heel Nederland verbinden, activeren en een stem geven.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie De Nacht Is Jong 

You may also like

Leave a Comment