Stages & Projecten

by Vice-Praeses

Geschiedenis is een brede studie waar je veel kanten mee op kan. Binnen de HSVL kan je via verschillende commissies en het bestuur extra ervaring opdoen naast je studie, maar ook hierbuiten zijn vaak veel mogelijkheden. Waar vind je deze mogelijkheden? Wat voor stages en bestuursfuncties zijn er te vinden? Dat kan je hier vinden! Deze webpagina wordt regelmatig aangevuld met stages, onderzoeksprojecten en bestuursfuncties.

Huidige aanbod:

Foundation Max van der Stoel

Wil jij werken in een internationale, politieke omgeving en wil jij je inzetten voor democratisering in de buurlanden van de EU en een eerlijker Nederlands en EU-beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden? Kom dan stage lopen bij de Foundation Max van der Stoel in de categorie “Democratisering”, “Migratie, duurzame ontwikkeling en beleid” of “Communicatie en evenementen” !

Enthousiast geworden? Lees hier de volledige stage beschrijving! https://www.foundationmaxvanderstoel.nl/

Atlantische Commissie

Bij de Atlantische Commissie ga je aan de slag met het volgende:

 • bijhouden van de trans-Atlantische ‘must-reads’ op de website
 • schrijven van verslagen van bijeenkomsten;
 • uitvoerende werkzaamheden t.b.v. de voorbereiding van nationale en internationale bijeenkomsten;
 • telefonisch en schriftelijk verstrekken van informatie;
 • ondersteunende activiteiten voor de Atlantische Onderwijscommissie en Jonge Atlantici, ook op het gebied van sociale media;

Geïnteresseerd?

Stuur een brief vergezeld van een curriculum vitae met foto, en een recent (Nederlands- en Engelstalig) artikel of paper naar info@atlcom.nl, of per post naar:

Atlantische Commissie
Dr. A. Boxhoorn
Directeur
Emmapark 12
2595 ET Den Haag

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karlijn Tange (medewerker secretariaat), via info@atlcom.nl of 070-363 94 95.

JA-project  van de Gemeente Leiden

Vanaf 2009 wordt door de gemeente Leiden, als centrumgemeente van de regio Holland Rijnland, het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid voert acties uit gericht op het voorkomen en terugbrengen van de jeugdwerkloosheid. Jeugdwerkloosheid is niet alleen het tekort aan banen, maar vraagt een integrale aanpak:

 •  Regionale samenwerking
 •  Matching vraag en aanbod
 •  Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 •  De jongere centraal
 •  Werkgeversdienstverlening
 •  Aanpak kwetsbare jongeren

In 2015 en 2016 zijn deze activiteiten voortgezet onder de naam “Samen naar een werkende toekomst”, met specifieke aandacht voor jongeren in kwetsbare posities. Het uitgangspunt is dat er intensiever samengewerkt moet worden met het UWV en de regionale werkgeversservicepunten. Ook de samenwerking met het RMC, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, is daarbij geïntensiveerd.

De doelstelling is het in beeld krijgen van alle werkzoekende jongeren om ze zo optimaal mogelijk te begeleiden naar werk of naar school, om een beroepskwalificatie te behalen. Projecten worden gefinancierd door de gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal Fonds. De projecten worden uitgevoerd door de gemeente Leiden, afdeling Werk en Inkomen, onder de naam JA.

Geïnteresseerd? Ga naar http://www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl/ en bekijk de pagina!

Historisch Nieuwsblad zoekt een redactiestagiair
Doe ervaring op met blad- en webredactie Historisch Nieuwsblad, een special interestmagazine over geschiedenis, heeft regelmatig plaats voor een stagiair (m/v). Per 1 juni hebben we weer een plek in ons team.

Als stagiair draai je volop mee in de redactie. Je bent nauw betrokken bij de productie van het tijdschrift, maar ook bij andere aan het blad gerelateerde activiteiten. Je stelt de agenda in het blad samen, je interviewt auteurs uit binnen- en buitenland voor artikelen op de website en je bent het aanspreekpunt van de redactie. Maar ook dagen we je uit mee te denken over de inhoud van het blad, onderhoud je onze social mediakanalen en ga je mee naar onze evenementen.
Tijdens deze stage doe je werkervaring op in een dynamisch werkveld, en maak je deel uit van een klein team binnen een grotere uitgeverij. Voor deze stage ontvang je een stagevergoeding.

Wat wij vragen:
 Je bent masterstudent (of gevorderd bachelorstudent) geschiedenis of journalistiek;
 je bent zes aaneengesloten maanden vier dagen in de week beschikbaar voor de stage (een kortere periode is mogelijk in overleg);
 je bent nauwgezet en nieuwsgierig;
 je hebt ervaring met schrijven voor een breder publiek;
 je bent sociaal vaardig en organisatorisch handig;
 journalistieke en/of redactionele ervaring is een pre.
Mocht je aan dit profiel voldoen en interesse hebben in deze stage, mail dan een motivatiebrief met
CV naar Anne Burgers: aburgers@historischnieuwsblad.nl.


 

Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen

Als student Geesteswetenschappen of pas afgestudeerde kun je bij de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen terecht voor advies en begeleiding bij het vinden van (internationale) stages en werk en voor cursussen/workshops over arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren. Het stage-aanbod van de Studenten Loopbaan Service wordt continu aangevuld en het aanbod is zeer divers. Op dit moment zijn er stages binnen onder andere de overheid en non-profitorganisaties beschikbaar. Ook zijn ook stageplekken in het buitenland, bijvoorbeeld op de ambassade in Peru of Australië.

Je kan ook langslopen bij de Studenten Loopbaan Service voor al je vragen over stages en je verdere loopbaan als (afgestudeerde) geschiedenisstudent. Ze zijn te vinden in het Lipsiusgebouw, op de begane grond.


Ken jij nog stages voor geschiedenisstudenten? Mail dan de vice-praeses via vicepraeses@dehsvl.nl en we plaatsen de vacature op de site.