Statutenvergadering

by Vice-Praeses

Aankondiging Statutenvergadering

Lieve leden,

De statuten waarmee wij als HSVL ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel zijn inmiddels alweer twaalf jaar oud. Om deze juridische documenten up to date te houden, is het noodzakelijk dat ze eens in de zoveel tijd gewijzigd worden. Dit is een hele onderneming; wij geven onze wijzigingsvoorstellen door aan een notaris, die deze moet goedkeuren en hier een concept-akte van opstelt. Deze akte moet vervolgens worden aangenomen door de leden van de HSVL en weer langs de notaris en de Kamer van Koophandel voordat de wijziging van kracht is.

Onder aan de pagina vinden jullie onze ideeën over het aanpassen van de statuten. Voordat we een concept-akte laten opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de ALV, willen we jullie van tevoren ook nog een kans geven om hier invloed op uit te oefenen. Het is hiervoor belangrijk dat jullie de statuten goed doorlezen en commentaar leveren bij de vergadering; als de wijzigingen namelijk worden goedgekeurd, duurt het waarschijnlijk weer een hele tijd voordat de statuten opnieuw aangepast zullen worden.

Let op: er zal deze ALV dus nog niet gestemd worden over een statutenwijziging. Wij willen jullie enkel de gelegenheid geven om commentaar te leveren op onze voorstellen tot wijziging. Zo kunnen wij jullie opmerkingen opnemen in het voorstel dat wij naar de notaris sturen. Op het moment dat de notaris een concept-akte heeft opgesteld, kan deze namelijk niet meer gewijzigd worden (dus alleen goedgekeurd of afgewezen).

Deze ALV zal plaatsvinden op maandag 25 april om 17:00 in Lipsius 028. Wij hopen jullie hier allemaal te zien met vragen en/of opmerkingen over de statuten. Omdat het een lastige kwestie is (wij hebben er zelf ook mee geworsteld), zijn jullie altijd eerder welkom met vragen. Dit kan tijdens een individuele afspraak of tijdens hokdiensten. Op maandag 25 april zelf zullen de stukken de hele dag ter inzage zijn bij Jip in de koffiekamer van het Huizinga.

We hopen jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Statuten_HSVL

gewijzigde statuten

You may also like

1 comment

Shoshana Cockett 6 februari 2020 - 21:29

Are you trying to find powerful online promotion that actually gets good results? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was the whole point. We can send your promotional message to sites through their contact forms just like you’re receiving this ad right now. You can target by keyword or just fire off bulk blasts to sites in any country you choose. So let’s assume you would like to send an ad to all the plumbing companies in the USA, we’ll scrape websites for just those and post your ad text to them. As long as you’re promoting something that’s relevant to that type of business then you’ll receive an awesome result!

Type up a quick note to jacob3640wod@gmail.com for the details

Reply

Leave a Comment