Symposium: “70 jaar bevrijding: Herinnering en Werkelijkheid”

by Vice-Praeses

In samenwerking met Stichting Bevrijding Leiden organiseert de HSVL dit jaar het symposium “70 jaar bevrijding: herinnering en werkelijkheid” . Jaarlijks vieren miljoenen Nederlanders feest op Bevrijdingsdag en dit jaar is het extra bijzonder omdat het precies 70 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

Zeventig jaar na de bevrijding van Nederland is het nog altijd van belang om stil te staan bij het daaraan voorafgaande conflict en de gevallen slachtoffers, zodat deze aanwezig blijven in ons collectieve geheugen. Hiervoor is nog altijd veel aandacht, vooral bij de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam dat nog altijd twintigduizend aanwezigen en vijfenhalf miljoen televisiekijkers trekt. Veel minder vaak is er echter aandacht voor de totstandkoming en ontwikkeling van deze herinnering aan de bevrijding van Nederland zelf. Op het symposium wordt hier uitgebreid bij stilgestaan door de sprekers met verschillende achtergronden en expertises.

Ilse Raaijmakers (Dr.), van de Universiteit van Maastricht, is de eerste spreker. Raaijmakers heeft zich gespecialiseerd in memory studies en zal zich richten op de herinnering van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de focus zal liggen op Bevrijdingsdag.

Anna Tijsseling (Dr.), werkzaam als docent aan de Universiteit Leiden en directeur van het Rotterdamse kenniscentrum voor homo-emancipatie, zal de eerder genoemde herinnering kritisch analyseren. Centraal zal staan in hoeverre de herinnering aan de bevrijding overeenstemt met de werkelijke gang van zaken tijdens deze bevrijding en hoe deze relatie zich door de tijd heen heeft ontwikkeld.

Carel Erasmus, advocaat, schrijver van ‘De soldaat achterna’ en maker van de documentaire Soldaat voor Ambon, zal als laatste spreker een hele andere kant van de bevrijding en de herinnering aan deze bevrijding laten zien. Door te spreken over zijn eigen onderzoek naar Soldaat van Oranje en de rol die Erik Hazelhoff Roelfzema daarbij speelde zal hij een Leidsch tintje aan de dag geven.

Programma:

10:30-11:00 inloop
11:00-11:15 openingswoord en inleidend verhaal HSVL
11:15-12:00 Ilse Raaijmakers, Herinnering aan de bevrijding
12:00-12:15 Pauze met koffie en thee (en ruimte voor eventuele uitloop)
12:15-13:00 Anna Tijsseling, Kritische analyse van de herinnering aan de bevrijding
13:00-13:15 Pauze met koffie en thee (en ruimte voor eventuele uitloop)
13:15-14:00 Carel Erasmus, Soldaat van Oranje
14:00-14:15 Afsluitend dankwoord

Het symposium zal plaatsvinden op 5 mei in het Groot Auditorium van het Academiegebouw. Toegang is gratis.

Voor een gegarandeerde plek kan je een mailtje sturen naar HSVLsymposium2015@gmail.com

Zie ook de website http://bevrijdingleiden.nl/ voor het symposium en andere activiteiten die gedurende de week worden georganiseerd.

You may also like

Leave a Comment