ALV

by Vice-Praeses

Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s)

Ook bij de HSVL worden er regelmatig Algemene Leden Vergaderingen gehouden. Op deze grote vergaderingen zijn alle leden welkom. De bijeenkomsten zijn erg belangrijk, omdat dit de uitgelezen momenten zijn om je mening te geven over commissies, het bestuur of de geagendeerde punten. De HSVL kent in ieder geval de volgende ALV’s:

De eerste ALV: de wissel (eind september/begin oktober)!
Op de Wissel-ALV draagt het oude bestuur het stokje aan het nieuwe bestuur over en worden ook de oude commissies uitgehamerd en de nieuwe ingehamerd. Met een beetje geluk worden er ook mensen voorgedragen als erelid of lid van verdienste. Al met al is dit vooral een feestelijke ALV.

Wissel-ALV 2019-2020

Wissel-ALV 2018-2019

Wissel-ALV 2017-2018

Het nieuwe bestuur: de beleids-ALV (binnen twee maanden na de wissel)
Op deze ALV presenteert het nieuwe bestuur haar beleidsplannen. Ook presenteert de quaestor de begroting van het jaar. Vervolgens is er ruimte voor vragen en kritiek van de leden. Het is belangrijk om het beleidsplan en de begroting van opbouwende kritiek te voorzien en vragen te stellen wanneer je die hebt, aangezien het de koers aangeeft die het bestuur het jaar wil aanhouden. Als je het ergens wel/niet mee eens bent is dit het moment om er iets van te zeggen! Op deze ALV wordt er ook gestemd over het plan en de begroting.

Beleids-ALV 2019-2020

Beleids-ALV 2018-2019

Beleids-ALV 2017-2018

Beleids-ALV 2016-2017

Halfway there: Tussen-ALV (rond het begin tweede semester)
Op de Tussen-ALV presenteren bestuur en commissies hun secretariële en financiële tussenverslagen (dus wat ze tot dan toe gedaan hebben). De leden mogen hierop reageren en vragen stellen. Deze vragen is belangrijk, want mocht er een grote koerswijziging nodig zijn, kan dit nu nog (het is immers pas februari)! Hierna wordt er gestemd. Al deze verslagen worden onder voorbehoud goedgekeurd, aangezien het jaar nog niet af is. Ook sluit het oude bestuur haar financiële jaar af. Het oude bestuur levert een volledige en correcte begroting aan, die wordt nagekeken door de Kascommissie. De KasCo presenteert haar bevindingen op de Tussen-ALV, waarna er mag worden gestemd over de begroting.

Tussen-ALV 2018-2019

Tussen-ALV 2017-2018

Tussen-ALV 2016-2017

Het begin van het einde: Kies-ALV (einde studiejaar)
Op de Kies-ALV draagt het bestuur haar voorkeursbestuur voor het volgende jaar  voor. Het voorkeursbestuur krijgt de kans om zichzelf te presenteren en vragen te beantwoorden. Ook eventuele tegenbesturen mogen dit doen. Hierna wordt er gestemd. Dit gebeurt voor het hele bestuur (dus niet per persoon)! Als de ALV voor stemt, wordt het kandidaatsbestuur ingehamerd als F.t. en staat het vast dat zij het zittende bestuur zullen opvolgen.

Kies-ALV 2018-2019

Kies-ALV 2017-2018

Last but not least: Eind-ALV (aan het begin van het nieuwe studiejaar)
Eigenlijk volg je hier dezelfde procedure als bij de Tussen-ALV, alleen nu met de eindverslagen (ja, duh). Ook hier weer kun je niet alle verslagen definitief goedkeuren, aangezien het commissie-/bestuursjaar nog niet volledig is afgerond. Bij de eind-ALV is het net zo belangrijk om kritiek te leveren en vragen te stellen als bij de tussen-ALV. Misschien heeft de zittende commissie/bestuur er niet veel meer aan, maar hun opvolgers in ieder geval wel!

Eind-ALV 2017-2018

Samenvatting extra HR-ALV 2016-2017:

HR-ALV