RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies (RvA) is een belangrijk adviesorgaan van het bestuur. Zij bestaat uit ervaren leden van de HSVL en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven op het beleid van het bestuur. De RvA wordt geraadpleegd bij belangrijke beslissingen en denkt met het bestuur mee over zowel bestuursgerelateerde als verenigingsgerelateerde aangelegenheden. Leden kunnen de RvA altijd aanspreken als ze via hen zaken willen doorgeven aan het bestuur.

Raad van Advies 2022-2023

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Nicole Hoebert
Inge Pronk
Daphne van Wijngaarden
Bryan Sodenkamp
Jasper Kol
Lianne Imthorn
Thirza Terdu