GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Dit betekent ook dat verenigingen zich actief bezig moeten houden met de bescherming van persoonsgegevens van haar leden. De HSVL doet er alles aan om de persoonlijke gegevens van haar leden te beschermen. Als het gaat om jouw persoonlijke gegevens, is transparantie belangrijk voor ons. Hieronder vind je de privacyverklaring van de HSVL.

Persoonsgegevens beschermd

Beeldmateriaal beveiligd

Geen deling met derden

Openheid & Transparantie inzage