KASCOMMISSIE

Naast de Raad van Advies kent de HSVL nog een ander ondersteunend orgaan; de Kascommissie. Ieder jaar wordt er tijdens een alv een kascommissie aangesteld die verantwoordelijk is voor de kascontrole van de vereniging. De Kascommissie heeft inzicht in alle financiële stukken en handelingen van de vereniging. Aan het einde van het jaar brengt de kascommissie een advies en eindverslag uit over het afgelopen boekjaar.

Kascommissie 2020-2021

Dana van Vliet
Dirk van Vugt
Ivo Kostons
Jan van der Star

white printer paper