ALV

De algemene ledenvergaderingen (alv's) van de HSVL zijn het moment om als lid inspraak te hebben in de koers van de vereniging. Alle leden zijn welkom op de alv en hebben hier ook stemrecht. Per jaar zijn er minimaal vijf alv's. Hieronder vind je een overzicht daarvan. Ook kan je de samenvattingen van afgelopen alv's downloaden en bekijken.

September

Wissel-alv

De Wissel-alv vindt ieder jaar op de laatste donderdag van september plaats. Op de Wissel-alv draagt het oude bestuur het stokje over aan het nieuwe bestuur. Tijdens deze alv worden ook de oude commissies uitgehamerd en de nieuwe commissies ingehamerd. De Wissel-alv is vooral een feestelijke alv, want hierna vindt traditiegetrouw het grote Wisselfeest plaats!

September

Oktober

Beleids-alv

Tijdens de Beleids-alv, die binnen twee maanden na de Wissel-alv wordt gehouden, presenteert het nieuwe bestuur haar beleidsplan en begroting voor aankomend jaar. De leden kunnen vervolgens vragen stellen en opbouwende kritiek geven. Het is belangrijk om het beleidsplan van kritiek te voorzien, omdat het beleidsplan de koers bepaald die het bestuur dat jaar aan de vereniging wil geven. Ieders stem telt, dus zorg ervoor dat je erbij bent!

Oktober

Februari

Tussen-alv

Op de Tussen-alv presenteren het bestuur en de commissies hun secretariële en financiële halfjaarverslagen. Net zoals bij vorige alv’s mogen de leden feedback geven en stemmen over deze halfjaarverslagen. Dit is het moment waarop de vereniging het afgelopen halfjaar evalueert en vooruit kijkt naar het komende halfjaar.

Februari

Juni

Kies-alv

Op de Kies-alv draagt het zittende bestuur een kandidaatsbestuur (k.b.) voor. Het k.b. wordt aan de hand van sollicitaties gekozen in overleg met de Raad van Advies. Het k.b. krijgt op de alv de kans om zichzelf en het intentieplan te presenteren. Als de ALV voor stemt wordt het k.b. ingehamerd als future tempore (f.t.) en staat het vast dat zij het zittende bestuur, het hoc tempore (h.t.), op zullen volgen.

Juni

September

Eind-alv

Op de Eind-alv worden alle secretariële en financiële eindverslagen gepresenteerd. Zowel het h.t. bestuur als de commissies doen verslag van het afgelopen halfjaar. Het is een moment van terugblik en leermomenten voor de opvolgers. 

September

Bovenstaande documenten zijn samenvattingen van de betreffende alv's. De gehele notulen zijn vanwege privacy redenen alleen beschikbaar voor leden op het ledenportaal. Kijk onder het kopje documenten voor de volledig uitgewerkte notulen per bestuursjaar.