STATUTEN & HR

De statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) bepalen alle afspraken van de HSVL. De statuten zijn de grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. Het HR gaat over de dagelijkse gang van zaken binnen de HSVL en is een verzameling van regels die de statuten ondersteunen. Bekijk hieronder de officiële documenten van de HSVL!

Statuten

De laatste statutaire wijziging is doorgevoerd op 26 september 2016 te Linders Notarissen Breda. Heb je vragen over de statuten, neem dan contact op met de Praeses.

HR

Het HR wordt regelmatiger bijgewerkt dan de statuten. Een HR-wijziging moet worden goedgekeurd door de ALV. Vind hieronder de meest recente versie, per 2024.

Moties

Op elke ALV kunnen moties worden ingediend. Een motie draagt het bestuur op iets te doen, of voegt iets toen aan de regels binnen de vereniging. Download hieronder de meest recente motielijst.

Actiepunten

Tijdens de ALV wordt er een lijst met actiepunten opgesteld met de besluiten en de onderwerpen waarover is gesproken tijdens de ALV.