SGN

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) is het overkoepelend samenwerkingsorgaan tussen alle geschiedenisstudieverenigingen in Nederland. Sinds 1936 zet zij zich actief in voor de belangen van alle geschiedenisstudenten en ieder jaar organiseert zij de SGN-dag waarop geschiedenisstudenten uit het hele land tezamen kunnen komen om lezingen bij te wonen, de stad te ontdekken en te netwerken. Kom hieronder meer te weten over de verschillende geschiedenisstudieverenigingen die zijn aangesloten bij de SGN!

SGN

Sinds 1936 zet de Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) zich in voor alle geschiedenisstudenten uit Nederland. Het SGN-bestuur is samengesteld uit de vertegenwoordigers van onderstaande verenigingen en ook de HSVL levert ieder jaar weer haar bijdrage aan voor het opzetten van de SGN-dag, de Besturenoverleggen en extra activiteiten die door de SGN worden georganiseerd.

ACE (Rotterdam)

De International Faculty Association ACE kent een rijke geschiedenis. Met haar vrij recentelijke oprichting in 2014 is ACE de officiële faculteitsvereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met ruim 800 leden en twaalf commissies bereikt zij een groot publiek en gedurende het academische jaar organiseren zij tal van activiteiten voor al haar leden, ook buiten Geschiedenis.

GHD Ubbo Emmius (Groningen)

Hoog in het noorden van ons land bevindt zich dé studievereniging voor geschiedenisstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen: GHD Ubbo Emmius! Met ruim 800 leden is GHD Ubbo Emmius een van de grootste studieverenigingen van Groningen en zij organiseert ieder jaar tal van activiteiten voor haar leden. Ubbo Emmius was de eerste rector magnificus aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 1936 draagt deze vereniging zijn naam!

GSV Excalibur (Nijmegen)

GSV Excalibur, of Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur, is de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De vereniging bestaat sinds 1984 en is ondergebracht bij de Letterenfaculteit. De GSV is een van de grootste en actiefste verenigingen van Nijmegen en dankzij haar diverse activiteiten trekt zij menig geschiedenisstudent. De vereniging kenmerkt zich door haar open en democratisch karakter en deze laagdrempeligheid zorgt ervoor dat iedereen altijd welkom is!

Kleio (Amsterdam)

Kleio Amsterdam is de studievereniging voor alle (kunst)geschiedenisstudenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De vereniging is in 1929 opgericht en maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Kleio, die haar naam ontleent aan de muze van de geschiedschrijving, is met haar 600 leden een van de grootste studieverenigingen van hun faculteit. De vereniging kent meerdere commissies die zich door het jaar heen inzetten om verschillende activiteiten te organiseren, waaronder zeven reizen!

UHSK (Utrecht)

De UHSK, ofwel de Utrechtse Historische Studentenkring, is de officiële studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De vereniging is opgericht in 1926 en telt ruim 1400 leden. Met 21 commissies en ongeveer honderd evenementen per jaar probeert de UHSK zowel op sociaal als educatief niveau actief te zijn.

VSGVU Merlijn (Amsterdam)

VSGVU Merlijn is een van de kleinste geschiedenisstudieverenigingen van de SGN, maar zij zet zich ieder jaar weer vol passie in voor het opzetten van borrels, feesten en lezingen voor geschiedenisstudenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).