GESCHIEDENIS DER HSVL

Als historici kunnen we een rijke geschiedenis zeer waarderen en ook onze eigen vereniging kent een rijke geschiedenis vol gebeurtenissen. In drie decennia heeft de HSVL ontzettend veel meegemaakt en het ging er niet altijd even soepel aan toe. Kom hieronder meer te weten over de geschiedenis der HSVL!

1989

Het Historisch SamenverkingsVerband Leiden

In 1989 wilden vier historische disputen; Damocles, PC Hoofd, Quack en Fruin, een reis organiseren naar Boedapest. Voor die reis waren er deelnemers en een draagvlak nodig. Ondanks de uiteenlopende disputen en onderlinge strijd gingen zij toch samenwerken en was het Historisch SamenwerkingsVerband Leiden (HSVL) geboren!

1989

1991/1992

De Coup

Drie jaar na haar oprichten, kreeg het HSVL te maken met een coup. Al geruime tijd was er sprake van onenigheid en ontevredenheid binnen het nieuwe samenwerkingsverband, maar pas in 1991/1992 kreeg dit uiting. Een aantal dispuutsvrienden zetten het bestuur af en namen de boel over. Zo was het HSVL toch weer in handen van één dispuut en begon de ellende opnieuw.

1991/1992

1999

Rustiger Vaarwater

In de tweede helft van de jaren negentig kwam het HSVL in rustiger vaarwater terecht. Naast reizen ging zij ook activiteiten organiseren zoals borrels, feesten en lezingen. Ook werd er een nieuwe commissie opgericht, de Commissie OpleidingsActiviteiten Cultuur en Historie (COACH). Hiermee is de COACH de oudste commissie van de HSVL die vandaag de dag nog actief is. Naast de COACH werd er ook voor het eerst een almanak gelanceerd en had het HSVL een Zeilreiscommissie en een Forumcommisse, die beiden niet lang bleven bestaan.

Ondanks al deze nieuwe initiatieven bleef het een samenwerking van disputen die allen ergens anders voor stonden. Er kwamen nieuwe disputen bij, zoals Gagarin en Merlijn, en oude disputen namen meer afstand.

1999

1999

10 jaar HSVL

In 1999 mag de vereniging haar tiende levensjaar vieren! Ondanks de verscheidenheid in disputen vieren de HSVL’ers hun tienjarig bestaan.

1999

2000-2002

Nieuwe Crisis

Tussen 2000 en 2002 bleef het bestaan van het HSVL aan een zijden draadje hangen. Het aantal actieve leden daalde aanzienlijk en in 2002 belandde het bestuur zelfs in een crisis door een opstappende voorzitter.

2000-2002

2002

Nieuwe Website

De allereerste website van het HSVL is een feit! Ondanks de technologische gebreken van de vroege 21e eeuw werkt de website naar behoren en groeit het HSVL in haar professionaliteit.

2002

2003

Historische Studievereniging Leiden (HSVL)

In juni 2003 wordt er een flinke hervorming doorgevoerd. Een van de belangrijkste hervormingen was de naamswijziging naar de Historische Studievereniging Leiden (HSVL). Op deze manier was er geen statutaire belemmering meer voor het organiseren van activiteiten en werden de disputen buitenspel gezet. Naast de naamswijziging ging de nieuwe vereniging ook lidmaatschapsgelden innen en zette het bestuur zich in voor meer participatie binnen de vereniging.

2003

2004

Tijd Voor Actie

Om meer activiteiten te organiseren werd in 2004 de Activiteitencommissie (ACCIE) gevormd. De commissie kreeg vaste jaarlijkse activiteiten en over de hele breedte werd de vereniging geprofessionaliseerd.

2004

2008/2009

Groei

Na 2004 groeide de vereniging aanzienlijk. In 2008/2009 telde de HSVL elfhonderd leden, ruim vijftig actieve leden en drie Ereleden. Ook was zij de grootste studievereniging aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en organiseerde zij activiteiten met andere grote studieverenigingen.

2008/2009

2009

20 jaar HSVL

In 2009 viert de HSVL haar twintigjarig bestaan. Onder Bestuur Hoogeveen wordt dit groots gevierd en de HSVL richt zich op de toekomst van de vereniging.

2009

2009-2016

Professionalisering

In de jaren na 2009 deed de HSVL haar best om professionalisering door te zetten. Zo deed in 2013 het verenigingstijdschrift Déjà Vu haar intrede en werden de Archiefcommissie, Propagandacommissie en Symposiumcommissie opgericht.

2009-2016

2016

Nieuwe Website

Moderne tijden vragen om moderne websites. In 2016 stapt Bestuur Muris over naar een nieuwe provider; Hostnet, en de website werkt, voor die tijd, naar behoren.

2016

2019

30 Jaar HSVL

In 2019 mocht de HSVL haar dertigjarig bestaan vieren! Hiermee was het VIe Lustrum van de vereniging een feit en dit werd groots gevierd. Door middel van een fantastische Lustrummaand vierde de vereniging haar dertigjarig bestaan en tijdens de Lustrumdies kwam menig HSVL-veteraan elkaar tegen om dit jubileum te vieren.

2019

2019-2021

Corona

De coronacrisis is een grote drempel voor de HSVL. Fysieke activiteiten worden uitgesloten en het bestuur en de commissies moeten opzoek naar creatieve manieren om de vereniging draaiende te houden. Ondanks het aanhoudende coronavirus is er veel vertrouwen in de toekomst en komen er nieuwe initiatieven op zoals een Carrièrecommissie, een ALV voorzitter, een nieuwe privacyverklaring en een samenwerking met Heineken BV!

2019-2021

2021

Nieuwe Website

In 2021 stapt Bestuur Reintjens over naar een nieuwe website en wordt deze met alle zorg bijgehouden voor toekomstige generaties HSVL’ers. De nieuwe website is het perfecte visitekaartje voor nieuwe eerstejaars en potentiële partners!
2021

Bovenstaande tijdlijn en tekst is samengesteld op basis van meerdere almanakken van de HSVL. Hoewel wij de website met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld om de juistheid van informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt de HSVL geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of interpretatie daarvan.

Heeft u vragen of suggesties? Mail naar info@dehsvl.nl