ALV-voorzitter

Introductie

Dit jaar mag ik de functie van ALV-voorzitter vormgeven. Het is een nieuwe functie, dus ik wil dit jaar samen met jullie aan de slag om de algemene ledenvergaderingen zowel nuttig als – ik durf het bijna niet te zeggen – leuk te maken. Als een der laatste levende HSVL-dino’s heb ik al aardig wat van die vergaderingen mee mogen maken. Sinds 2015 heb ik ze (bijna) altijd braaf bezocht en tussen 2018 en 2019 mocht ik ze als voorzitter van onze vereniging leiden. Ik heb door die jaren ervaring een goed beeld bij wat er goed gaat en wat beter kan. Ik hoop dat dit jaar via het voorzitterschap van de ALV in de praktijk te brengen.

Achtergrond

In het jaar van het 32ste bestuur waren meerdere alv’s (algemene ledenvergadering) (deels) online. Daardoor ontstond al snel de noodzaak om iemand aan te wijzen om de online gestelde vragen te modereren. Dat jaar hadden Melle Havermans en ik die tijdelijke taak op ons genomen. Omdat dit modereren beviel, ontstond tussen de Raad van Advies en het bestuur een dialoog of deze moderatorfunctie in een regulier jaar voortgezet zou kunnen worden. Het wilde namelijk nog wel eens voorkomen dat alv’s heel stil waren, of juist explosief. Iemand die de discussie zou begeleiden zou, zo was de gedachte, kunnen waken voor de middenweg.

Dat leidde ertoe dat bij de kies-alv van 2021 de functie van ALV-voorzitter werd ingestemd en aan het Huishoudelijk Regelement (HR) werd toegevoegd. Sinds de beleids-alv van het 33ste bestuur zijn er daarom zowel een voorzitter van de vereniging als een voorzitter van de ALV aanwezig.

Taken

Voortaan zou deze voorzitter de door de leden van de alv gevoerde discussie in goede banen leiden. Daarbij is belangrijk om op te merken dat de HSVL een onderscheid kent tussen de alv en de ALV. De alv, met kleine letters, betekent letterlijk de fysieke vergadering. De ALV zijn daarentegen alle stemgerechtigde leden die bij de vergadering aanwezig zijn, exclusief het bestuur. De voorzitter van de vereniging, de praeses, leidt de vergadering, terwijl de voorzitter van de ALV de leden voorzit. Dat betekent dat ik geregeld contact heb met Inge om te zorgen dat iedere alv zo goed mogelijk verloopt. Ook betekent het dat ik zeker niet belangrijker ben dan het bestuur óf de ALV.

Ik ben er namelijk primair om de discussie te begeleiden, samen te vatten en eventueel een knoop door te hakken. Dat klinkt simpel, maar vergt dat ik neutraal ben en mijzelf dienstbaar opstel tegenover de ALV. Daarom zijn er richtlijnen voor de functie, zodat de ALV kan controleren of ik mijn werk naar behoren uitvoer. Die richtlijnen vind je op deze pagina. Daarnaast ontferm ik mij over de moties, houd ik via een lijst de actiepunten en de voortgang daarvan bij, en kun je me altijd wat vragen over het Huishoudelijk Regelement (HR) of de statuten. Mocht je een schriftelijke motie willen indienen en wil je daarvoor tips, dan kun je mij daar ook altijd voor aantikken. Zelfs als je enkel trek hebt in een (speciaal)biertje, dan sta ik natuurlijk altijd voor je klaar.

 

Tot op de alv!

Dirk van Vugt

Contact: