ALV-voorzitter

Introductie

Hallo allemaal! Ik ben voor dit jaar de nieuwe ALV-voorzitter. De functie is betrekkelijk nieuw, er is dan ook maar één voorganger voor mij geweest, maar dat maakt het juist extra leuk om te doen. Het streven voor dit jaar is de alv’s korter en leuker te maken, zonder dat er afgedaan wordt aan de belangrijke functie van de algemene leden vergaderingen. Ik ben nog een relatief jong lid, als tweedejaars HSVLer, maar in dat jaar heb ik wel praktisch alle alv’s bijgewoond. Persoonlijk vond ik ze altijd aan de saaie kant en te langdradig.  Niemand heeft er iets aan om alleen te klagen, dus dan kan ik maar beter zelf het heft in eigen handen nemen. Vandaar dat ik mij nu hier voorstel op de site als ALV-voorzitter voor dit jaar. Ik heb nog veel te leren maar ik ben, naar mijn mening, al goed op weg om leuke, interessante alv’s op te zetten. Dus als je vragen hebt over de alv’s, het indienen van een motie of een andere zaak, twijfel niet en stuur me  vooral een mailtje!

Achtergrond

In het jaar van het 32ste bestuur waren meerdere alv’s (algemene ledenvergadering) (deels) online. Daardoor ontstond al snel de noodzaak om iemand aan te wijzen om de online gestelde vragen te modereren. Dat jaar hadden Melle Havermans en Dirk van Vugt die tijdelijke taak op zich genomen. Het hebben van een moderator beviel en er ontstond tussen de Raad van Advies en het bestuur een dialoog of deze moderatorfunctie in een regulier jaar voortgezet zou kunnen worden. Het wilde namelijk nog wel eens voorkomen dat alv’s heel stil waren, of juist explosief. Iemand die de discussie zou begeleiden zou, zo was de gedachte, kunnen waken voor de middenweg.

Dat leidde ertoe dat bij de kies-alv van 2021 de functie van ALV-voorzitter werd ingestemd en aan het Huishoudelijk Regelement (HR) werd toegevoegd. Sinds de beleids-alv van het 33ste bestuur zijn er daarom zowel een voorzitter van de vereniging als een voorzitter van de alv aanwezig. Dit is dan ook voorgezet door het 34ste bestuur en werd ik door de ALV ingestemd tot ALV-voorzitter.

Taken

Voortaan zou deze voorzitter de door de leden van de alv gevoerde discussie in goede banen leiden. Daarbij is belangrijk om op te merken dat de HSVL een onderscheid kent tussen de alv en de ALV. De alv, met kleine letters, betekent letterlijk de fysieke vergadering. De ALV zijn daarentegen alle stemgerechtigde leden die bij de vergadering aanwezig zijn, exclusief het bestuur en de ALV-voorzitter. De voorzitter van de vereniging, de praeses, leidt de vergadering, terwijl de voorzitter van de ALV de leden voorzit. Dat betekent dat ik geregeld contact heb met Nova om te zorgen dat iedere alv zo goed mogelijk verloopt. Ook betekent het dat ik zeker niet belangrijker ben dan het bestuur óf de ALV.

Mijn primaire taak is om de discussie te begeleiden, samen te vatten en eventueel een knoop door te hakken door een voorstel te doen over hoe een probleemstuk zal worden afgehandeld. Dat klinkt simpel, maar het betekent wel dat ik altijd mijn aandacht bij de alv’s moet houden en ervoor moet zorgen dat iedereen zijn/haar vragen kan stellen. Er zijn ook richtlijnen voor de functie, zodat de ALV kan controleren of ik mijn werk naar behoren uitvoer. Die richtlijnen vind je op deze pagina. Daarnaast ontferm ik mij over de moties, houd ik via een lijst de actiepunten en de voortgang daarvan bij, en kun je me altijd wat vragen over het Huishoudelijk Regelement (HR) of de statuten. Mocht je een schriftelijke motie willen indienen en wil je daarvoor tips, dan kun je mij daar ook altijd voor aantikken. Uiteraard ben ik ook altijd in voor een biertje of een paar bitterballen, zeker na de alv!

Tot op de alv,

Claartje van ’t Hof