ALV-voorzitter

Introductie

Beste HSVL’ers, dit jaar ben ik de gelukkige die de ALV mag gaan voorzitten. Er zijn mij twee geweldige ALV voorzitters voorgegaan die allebei hun eigen manier hadden van het structureren van de ALV. Ook ik zal het dit jaar weer op mijn eigen manier aan gaan pakken. Mijn streven is om discussie tijdens de alv makkelijker en laagdrempeliger te maken zodat de ALV haar belangrijke taak goed kan uitvoeren. Inmiddels ben ik al zesdejaars geschiedenis student en heb ik de afgelopen jaren al veel alv’s meegemaakt. In de afgelopen jaren is te zien dat de discussie tijdens alv’s is afgenomen, en het is juist goed om de discussie aan te gaan met elkaar en het bestuur tijdens alv om betrokken te blijven bij alles wat onze vereniging zo mooi maakt. Mijn rol zal voornamelijk liggen in het ordelijk houden van de discussie, want dan hebben we er tenminste allemaal wat aan en daar gaat het om bij de alv. Als je vragen hebt over mijn rol, de geschiedenis van de vereniging of wat dan ook, stuur dan een keer een appje of mailtje, want ik vind het alleen maar leuk om te vertellen over alles wat ik doe en heb meegemaakt binnen de vereniging. Gewoon gezellig een praatje maken kan natuurlijk ook, maar dan wel het liefst op een moment dat we beiden een drankje in ons handen hebben.

Achtergrond

In het jaar van het 32ste bestuur waren meerdere alv’s (algemene ledenvergadering) (deels) online. Daardoor ontstond al snel de noodzaak om iemand aan te wijzen om de online gestelde vragen te modereren. Dat jaar hadden Melle Havermans en Dirk van Vugt die tijdelijke taak op zich genomen. Het hebben van een moderator beviel en er ontstond tussen de Raad van Advies en het bestuur een dialoog of deze moderatorfunctie in een regulier jaar voortgezet zou kunnen worden. Het wilde namelijk nog wel eens voorkomen dat alv’s heel stil waren, of juist explosief. Iemand die de discussie zou begeleiden zou, zo was de gedachte, kunnen waken voor de middenweg.

Dat leidde ertoe dat bij de kies-alv van 2021 de functie van ALV-voorzitter werd ingestemd en aan het Huishoudelijk Regelement (HR) werd toegevoegd. Sinds de beleids-alv van het 33ste bestuur zijn er daarom zowel een voorzitter van de vereniging als een voorzitter van de ALV aanwezig.

Taken

Voortaan zou deze voorzitter de door de leden van de alv gevoerde discussie in goede banen leiden. Daarbij is belangrijk om op te merken dat de HSVL een onderscheid kent tussen de alv en de ALV. De alv, met kleine letters, betekent letterlijk de fysieke vergadering. De ALV zijn daarentegen alle stemgerechtigde leden die bij de vergadering aanwezig zijn, exclusief het bestuur en de ALV-voorzitter. De voorzitter van de vereniging, de praeses, leidt de vergadering, terwijl de voorzitter van de ALV de leden voorzit.

Mijn primaire taak is om de discussie te begeleiden, samen te vatten en eventueel een knoop door te hakken door een voorstel te doen over hoe een probleemstuk zal worden afgehandeld. Dat klinkt simpel, maar het betekent wel dat ik altijd mijn aandacht bij de alv’s moet houden en ervoor moet zorgen dat iedereen zijn/haar vragen kan stellen. Er zijn ook richtlijnen voor de functie, zodat de ALV kan controleren of ik mijn werk naar behoren uitvoer. Die richtlijnen vind je op deze pagina. Daarnaast ontferm ik mij over de moties, houd ik via een lijst de actiepunten en de voortgang daarvan bij, en kun je me altijd wat vragen over het Huishoudelijk Regelement (HR) of de statuten. Als je dus een motie wil indienen kan dat door die naar mij te mailen. Ik zal dan het bestuur van de motie op de hoogte stellen.

Tot op de alv,

Jimmy Diekman