Gebruik persoonsgegevens

by Vice-Praeses

Gegevensgebruik algemeen
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit betekent dat verenigingen zich bewust bezig moeten houden met bescherming van persoonsgegevens. Ook de HSVL houdt zich hier actief mee bezig en wij hebben ons beleid omtrent persoonsgegevens hierop aangepast.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens zoals:
– Naam en geboortedatum
– Adres
– e-mailadres
– Telefoonnummer
– Rekeningnummer

Deze gegevens vragen wij op door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Wij gebruiken deze gegevens voor communicatie met leden en reünisten en het heffen van contributie. De HSVL verstrekt zonder nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden.

Recht om vergeten te worden
Als lid van de HSVL beschik je over het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat je ten alle tijden je gegevens uit onze database kan laten weghalen. Daarnaast verwijderen wij alle persoonsgegevens van leden die zich uitschrijven en geen reünist worden.

Let op: Door lid te zijn van de HSVL ga je akkoord met ons beleid omtrent persoonsgegevens. Als wij niet beschikken over je gegevens, kan je helaas geen lid worden van de HSVL.

Datalekken
Als lid dien je, bij een wijziging van je persoonsgegevens deze wijziging aan de HSVL door te geven. Dit is nodig om datalekken te voorkomen. De HSVL is verplicht om datalekken te communiceren naar zowel haar leden als de autoriteit persoonsgegevens.

Foto’s
Op activiteiten van de HSVL worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op in de besloten HSVL-app of het openbare Instagramaccount. Door lid te worden van de HSVL ga je ermee akkoord dat de HSVL foto’s kan plaatsen in zowel het besloten als het openbare domein.

Mocht er een foto worden geplaatst die je als ongewenst ziet, kan je een e-mail sturen naar vicepraeses@dehsvl.nl en zal de foto worden verwijderd.