Raad van Advies

by Vice-Praeses

De Raad van Advies is een belangrijke ondersteuning van het bestuur, zij bestaat uit ervaren leden uit de HSVL. Zij worden geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Hun advies wordt altijd op prijs gesteld en mag zowel gevraagd als ongevraagd gegeven worden. Ook leden kunnen de Raad van Advies aanspreken als ze via hen iets door willen geven aan het bestuur.

Raad van Advies 2020-2021:

Evi Sonnemans (voorzitter)
Melle Havermans
Dirk van Vugt
Bob Joosten
Jan van der Star
Mark Kenter
Elianne Koevoets

Mocht je de Raad van Advies willen bereiken kan dat via rva@dehsvl.nl