Statuten & HR

by Vice-Praeses

Statuten
De statuten zijn een soort grondwet van de HSVL. Alle basisprincipes en -afspraken staan in de statuten. De statuten zijn niet zomaar een document; ze zijn vastgelegd bij een notaris.

Statuten der HSVL

Huishoudelijk Reglement (HR)
Wat doet de vereniging precies? Welke commissies heeft de HSVL? En wat zijn de bestuursfuncties? Vragen over de dagelijkse gang van zaken binnen de HSVL worden door het HR beantwoord. Ook is hier informatie te vinden over stemmingen binnen ALV’s of zelfs het logo! De laatste wijziging vond plaats op 24 oktober 2017.

Huishoudelijk Reglement HSVL

Moties
Op elke ALV kunnen moties ingediend worden. Een motie draagt het bestuur op iets te doen, of voegt iets toe aan de regels binnen de vereniging. Ook is een motie nodig om iemand te benoemen tot Lid van Verdienste of Erelid.

Motielijst HSVL